Poradňa

Čo je virtuálne sídlo?

PUBLIKOVAL:
Filip Torma
Čo vedie podnikateľov k zriadeniu virtuálneho sídla?

Pre rozbeh úspešného podnikania je na jeho začiatku veľmi dôležité rozumne investovať disponibilné zdroje čo najefektívnejšie. Oblasti ktoré začínajúca spoločnosť potrebuje financovať, je vždy rádovo viac ako dostupných finančných prostriedkov. Jedna zo základných otázok, s ktorou sa musí každý vysporiadať ešte pre štartom svojho biznisu je, kde bude vykonávať svoju podnikateľskú činnosť. V dnešnej dobe veľa ľudí začína rozbiehať svoje podnikanie už počas školy, či popri zamestnaní v inej spoločnosti.

Je to alternatíva ako mať na jedenej strane istotu príjmu, kým energia, úsilie, viera a vynaložené penzum práce v nový podnikateľský zámer začne prinášať hmatateľné výsledky. Zaobstaranie priestorov, na vykonávanie obchodnej činnosti kde bude aj zapísané sídlo spoločnosti, je finančne náročná záležitosť. Vhodný priestor možné kúpiť alebo prenajať, ale okrem toho je potrebné ho aj materiálne vybaviť, čo môže v začiatkoch podnikania byť finančne náročné.

Jednou z možností je realizácia svojho biznisu z pohodlia svojho domova. Mnoho ľudí štartuje svoje podnikanie práve takto, poskytovaním služieb telefonicky a prostredníctvom internetu čo je finančne nenáročné a teda tento spôsob podnikania nevyžaduje vysoké vstupné investície. Pre úspešné fungovanie preto ani nie je potrebné disponovať kancelárskymi alebo obchodnými priestormi.
V tom prípade je vhodnou alternatívou zriadenie registračného/virtuálneho sídla. 

Čo je to virtuálne sídlo?

Pod pojmom virtuálne sídlo si môžeme predstaviť kanceláriu, sídliacu v administratívnej budove, v ktorej majú spoločnosti, ktoré využívajú túto službu, umiestnené svoje sídlo (podľa zákonov SR musí mať každá Právnická Osoba určené sídlo firmy) avšak reálne na tomto mieste spoločnosť žiadnu podnikateľskú činnosť nevykonáva. Ide o prenájom registračného sídla, ktoré má každá spoločnosť povinnosť uvádzať v oficiálnom registri spoločností, Obchodný register Slovenskej Republiky.
Prevádzkovateľ virtuálneho sídla označí obchodné meno svojich klientov na viditeľné miesto na danej nehnuteľnosti, ako aj riadne označí poštovú schránku.

Na akom princípe funguje virtuálne sídlo?

Službu virtuálneho sídla tvorí registračné sídlo a doplnkové služby ako je spracovanie došlej pošty, avízo o jej prijatí klientovi či už mailom alebo formou sms, skenovanie, archivácia resp. preposielanie zásielky na vopred určenú adresu. Doplnkové služby môžu byť aj rozsiahlejšieho charakteru, ako napríklad prenájom kancelárskych priestorov na účely organizovania obchodných rokovaní, školení, či prezentácií. Prenájom telefónneho a faxového čísla a preberanie hovorov v mene spoločnosti, služby recepcie a komplexná kancelárska podpora vo forme tlačenia dokumentov, ich skenovania, či zasielania formou poštovej prepravy.  Filip Torma
Vyžiadajte si nezáväznú a bezplatnú cenovú kalkuláciu.