Poradňa

Aké sú výhody virtuálneho / registračného sídla?

PUBLIKOVAL:
Filip Torma

Kto využíva služby virtuálneho sídla?
 


-  začínajúci podnikatelia, ktorým ide o minimalizáciu nákladov na vedenie kancelárie,
 
-  zahraničné spoločnosti ktoré otvárajú nové pobočky na území Slovenskej republiky,
 
-  podnikatelia ktorí nemajú záujem zriaďovať ako sídlo firmy adresu svojho trvalého bydliska,
 
-  podnikatelia ktorí sa snažia o zvýšenie kredibility svojej spoločnosti,
 
-  občianske združenia a neziskové organizácie, ktoré nedisponujú vhodnými priestormi pre svoju činnosť,
 
-  etablované spoločnosti využívajúce outsourcing pre korešpondenčné a administratívne činnosti.
 
 

Aké sú najväčšie výhody využiť službu virtuálneho sídla (napr. v Bratislave)?
 


-  minimalizáciu nákladov na vedenie kancelárie,
 
-  preberanie pošty aj v čase neprítomnosti (služobná cesta, dovolenka),
 
-  automatické spracovanie pošty a možnosť jej elektronickej archivácie,
 
-  prestíž, imidž spoločnosti sídliacej na lukratívnej adrese v centre hlavného mesta SR,
 
-  v Bratislave je evidovaných naviac registrovaných spoločností, čo môže byť predpokladom anonymity,
 
-  možnosť preposielania prijatých zásielok aj do zahraničia
 
-  možnosť kontinuálneho využívania súvisiacich služieb: prenájom kancelárií, zastupovanie pred úradmi (Daňový úrad, Živnostenský register, Obchodný register), účtovné, audítorské a advokátske služby.
 
 
  Filip Torma
Vyžiadajte si nezáväznú a bezplatnú cenovú kalkuláciu.