Virtual office

Služba Virtual office je flexibilnou kombináciou možnosti krátkodobého prenájmu kancelárskych priestorov a rokovacích miestností a poskytnutia registračných sídiel právnickým osobám.

Priestory sú vybavené moderným technickým zázemím, s možnosťou využívania administratívnych, právnych a ďalších sprievodných služieb. Vyberte si jeden z balíčkov služieb Virtual office podľa vašich aktuálnych potrieb a začnite okamžite využívať benefity virtuálnej kancelárie v srdci hlavného mesta.

Čo je to virtuálna kancelária?

Virtuálna kancelária, alebo virtual office, predstavuje moderné a praktické riešenie pre podnikateľov, ktorí z rôznych dôvodov nemôžu vlastniť či prenajímať firemné a administratívne priestory alebo chcú minimalizovať náklady na prevádzku vlastných kancelárii. Klienti spolu s registračným sídlom na prestížnej adrese majú prístup k ďalším službám, ktoré ich odbremeňujú od administratívy a ďalších činností, ktoré nepovažujú za kľúčové.

Klienti so službou Virtual office získavajú možnosť prenájmu luxusných kancelárskych priestorov a rokovacích miestností. Tie sú vybavené modernou prezentačnou technológiu a predstavujú tak ideálne miesto pre obchodné stretnutia, školenia alebo semináre. K dispozícii je klimatizovaná rokovacia miestnosť s variabilnou možnosť usporiadania sedenia s kapacitou do 20 osôb, ako aj salónik s koženými sedacími súpravami do 6 osôb.

Počas pracovných dní v štandardných pracovných hodinách je k dispozícii plnohodnotná recepcia. Ak sa rozhodnete udeliť nám plnomocenstvo na preberanie zásielok s označením „do vlastných rúk“, neunikne vám žiadna písomnosť či kuriérska zásielka určená vašej spoločnosti. Vaši obchodní partneri taktiež získajú možnosť zanechať vám písomnosti na recepcii.

V prípade, že nám udelíte plnomocenstvo, náš advokát vás bude zastupovať pred orgánmi verejnej moci (najčastejšie vykonávajú kontroly Daňový úrad a Živnostenský úrad). V zmysle § 81 ods. 4 zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov Daňový úrad môže zrušiť registráciu pre daň z priadnej hodnoty, ak platiteľ opakovane nie je zastihnuteľný na adrese sídla, miesta podnikania a ani na adrese prevádzkarne. So službou Virtual office sa takejto situácii dokážete vyhnúť.

Čo je to registračné sídlo?

V zmysle § 2 ods. 3 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov je sídlom právnickej osoby a miestom podnikania fyzickej osoby adresa, ktorá je ako sídlo alebo miesto podnikania zapísaná v obchodnom alebo živnostenskom registri, alebo v inej evidencii ustanovenej osobitným zákonom. Právnická osoba alebo fyzická osoba musí preukázať, že má k nehnuteľnosti, ktorej adresa je ako jej sídlo alebo miesto podnikania zapísaná v obchodnom alebo v živnostenskom registri, vlastnícke alebo užívacie právo. Može tiež získať súhlas vlastníka nehnuteľnosti so zápisom nehnuteľnosti ako sídla alebo miesta podnikania do obchodného alebo živnostenského registra alebo inej evidencie ustanovenej osobitným zákonom. Sídlo obchodnej spoločnosti je na základe tejto definície povinná náležitosť každej obchodnej spoločnosti.

My vám v súlade s platnými právnymi predpismi ponúkame možnosť zriadiť si sídlo na prestížnej adrese s vynikajúcou dostupnosťou - priamo v bratislavskom Starom meste na Laurinskej ulici 3 v luxusnom rokokovom Erdödyho paláci z roku 1770.

Virtual office I

od 19 € /mes
 
 

Virtual office II

79 € /mes
 

Virtual office III

159 € /mes
 

Virtual office IV

299 € /mes
 
 

Virtual office I

Balík služieb zahŕňa:

 • poskytnutie registračného sídla
 • príjem a úschovu poštových a kuriérskych zásielok
 • označenie vašej obchodnej spoločnosti na poštovej schránke
Objednať39 € /mes Pri objednávke na tri roky cena:19 € /mes

Virtual office II

Okrem balíka služieb Virtual office I navyše zahŕňa aj:

 • upozornenie na prišlú poštu spôsobom podľa želania klienta
 • doposielanie zásielok poštou alebo kuriérom
 • skenovanie a doposielanie zásielok prostredníctvom e-mailu
 • prenájom komplexne vybavených miestností (3 hod/mes)
 • vysokorýchlostný internet
Objednať79 € /mes

Virtual office III

Okrem balíka služieb Virtual office II navyše zahŕňa aj:

 • zriadenie telefónneho a faxového čísla
 • príjem telefonických hovorov
 • zaznamenávanie zanechaných správ
 • vybavovanie telefonických hovorov vo vašom mene
 • presmerovanie telefonických hovorov na váš mobilný telefón
 • prenájom komplexne vybavených miestností (7 hod/mes)
Objednať159 € /mes

Virtual office IV

Okrem balíka služieb Virtual office III navyše zahŕňa aj:

 • recepčné služby
 • poskytnutie asistenčných služieb počas prenájmu kancelárií (občerstvenie, zapisovanie)
 • zabezpečenie kompletného kancelárskeho materiálu
 • nepretržitá technická podpora
 • prenájom komplexne vybavených miestností (15 hod/mes)
Objednať299 € /mes
Objednajte si Virtual Office Individual Nenašli ste v našej ponuke balíček služieb, ktorý by vyhovoval vašim potrebám? Kontaktujte nás a vyskladáme vám Virtual Office na mieru.

Pre koho je vhodná virtuálna kancelária?

 • pre začínajúce spoločnosti, pretože touto službou ušetria na údržbe vlastných administratívnych priestorov
 • pre začínajúce spoločnosti, ktoré potrebujú využívať reprezentatívne priestory, s moderným technickým zázemím okamžite
 • pre jednotlivcov, ktorí často cestujú a nemusia byť vo firme každý deň, ale potrebujú fungujúcu recpeciu a profesionálne zariadené priestory na obchodné stretnutia
 • zahraničné ako i domáce podnikateľské subjekty, ktoré z rôznych dôvodov potrebujú uvádzať svoje sídlo v Bratislave
 • pre podnikateľov, ktorí si neželajú uvádzať svoj dom alebo byt ako sídlo obchodnej spoločnosti
 • pre podnikateľov, ktorí nechcú vynakladať zbytočné náklady na prevádzku sídla firmy
 • pre podnikateľov, ktorí chcú mať sídlo svojej spoločnosti na prestížnej a lukratívnej adrese v srdci Starého mesta

Kontaktujte nás

Odoslaním kontaktného formulára vyjadrujete nezáväzný záujem o naše služby. Budeme vás kontaktovať hneď, ako to bude možné.
*povinne vyplnené údaje

Odpovieme na všetky vaše otázky

V prípade akýchkoľvek otázok týkajúcich sa služby virtuálna kancelária nás neváhajte kontaktovať na telefónnom čísle 0918 404 404 alebo prostredníctvom office@beslite.eu. Radi vám bezplatne zodpovieme vaše otázky.

Vyžiadajte si nezáväznú a bezplatnú cenovú kalkuláciu.